-A A +A

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Алматы қаласы әділет департаменті туралы ережеге толықтыру еңгізу

 

   Қазақстан Республикасы Әділет     
                                                                          министрлігі Жауапты хатшысының 
                                                                          2013 жылғы 20 тамыздағы №277    
                                                    бұйрығына 2 қосымша

                

  11–тармақтың 2) тармақшасы келесі мазмұндағы абзацымен толықтырылсын:
  «терроризм актісінің салдарынан зардап шеккен жеке және заңды тұлғаларға және оның жолын кесуге қатысқан адамдарға өз құзыретіне қатысты мәселелер бойынша, оның ішінде қажетті құжаттарды беруде тегін қажетті құқықтық көмекті ұйымдастыру;».